Keuring ladders ,trappen en rolsteigers

Sinds de invoering van de Arbowet is periodiek keuren van ladders, trappen en rolsteigers verplicht.
Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring.
Wij zijn gecertificeerd keurmeester van ladders, trappen en rolsteigers volgens NEN 2484 / NEN-EN 1004.

Wij keuren uw ladders, trappen en rolsteigers door middel van een visuele keuring.
De wettelijke grenswaarden zijn hiervoor leidend.
Door registratie heeft u een duidelijk overzicht van de gekeurde ladders, trappen en rolsteigers.
De geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / NEN-EN 1004).
Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

Een keuring door ons biedt u veel voordelen:

– Al uw ladders en trappen worden geregistreerd en gelabeld.
– De rolsteigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd (NEN / EN 1004).
– Alle keuringen voldoen aan de hoogste eisen, dus ISO-, VCA- en ARBO-goedgekeurd.
– Alle goed- en afgekeurde apparatuur wordt voorzien van een sticker.
– Per gekeurd item ontvangt u een keuringsrapport
– Geen administratieve handelingen meer voor uw onderneming.
– Aanschaf van dure meetapparatuur is niet nodig.
– U heeft geen speciaal opgeleid keuringspersoneel nodig.
– Keuringen ’s avonds en op zaterdag mogelijk.